Archív článkov

11.10.2019 22:13
B4_ VZN_navrh.pdf  súvisiace súbory: 7_KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH.pdf  08_VÝKRES REGULATÍVOV.pdf  Záväzná textová časť ÚPN-Z B4_čistopis.pdf  Obálka záväznej časti.pdf   
05.09.2019 20:19
Zápisnica OZ 26.08.2019.pdf 
27.08.2019 14:01
VZN č.5 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice.pdf 
25.07.2019 21:20
Návrh VZN č.5 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenč.Bohuslavice.pdf
25.07.2019 09:17
DOC250719-25072019080342.pdf
19.07.2019 22:50
Zápisnica OZ 11.07.2019.pdf 
18.07.2019 15:41
17.07.2019 21:47
VZN č.4-2019 - o poplatkoch za služby poskytované obcou.pdf
17.07.2019 21:46
VZN č.3_2019 - Požiarny poriadok obce.pdf
25.06.2019 22:05
Verejná vyhláška - životné prostredie.pdf
Záznamy: 1 - 10 zo 344
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

správa stránky Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07
+421 32 77 82 233 webmaster@trencianskebohuslavice.sk