Bezplatné právne poradenstvo

15/11/2015 19:47

Bezplatné právne poradenstvo

 

V našej obci v stredu 18.11.2015 od 11:00 do 11:45 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu poskytne Advokátska kancelária BÁNOS bezplatné právne poradenstvo občanom našej obce. Bezplatné právne poradenstvo sa poskytne každému občanovi samostatne, v diskrétnej miestnosti a to najmä v oblastiach rodinného práva, súdnych sporov, pracovného práva, pozemkového práva, zmlúv a daľších právnych oblastí. Ak by ste sa z pracovných, osobných alebo iných dôvodov nestihli zúčastniť poradenstva v našej obci, právne poradenstvo bude po telefonickom potvrdení poskytnuté občanom našej obce bezplatne každý štvrtok v úradných hodinách aj priamo v advokátskej kancelárii BÁNOS, na adrese Námestie sv. Anny č. 9, Trenčín. Bezplatné právne poradenstvo je taktiež možné poskytnúť aj telefonicky, pričom telefónne číslo Vám oznámimena obecnom úrade. 

Contact

správa stránky Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07
+421 32 77 82 233 webmaster@trencianskebohuslavice.sk