Turistické značenie Nová Bošáca-Rolincová

02/11/2016 12:13

V utorok 1. novembra 2016 o 08:00 hod. sme sa vybrali obaja Struhárovci pešo po trase turisticko-náučného chodníka do Novej Bošáce, kde začína turistické značenie druhou stranou Bošáckej doliny cez Bestinné, Kameničné, Dorotkovcov, Rolincovú, Bošácu, Haluzice až do Trenčianskych Bohuslavíc. Naším cieľom bolo okrem jesennej turistiky hlavne  obnovenie turistického značenia po tejto trase, ktoré bolo uvedené do používania ešte v roku 2006. Na mnohých miestach už chýbali turistické značky najmä po ťažbe dreva, niektoré miesta vedú len po lúkach, kde je obtiažne urobiť nejaké značky, a tak sme všelijako improvizovali (využili sme napr. stĺpiky na oplôtkoch pre dobytok). Keďže je už november a deň je krátky, stihli sme do 16:15 hod. obnoviť značenie na oboch stranách z Novej Bošáce po Rolincovú,kde nás stiahol Tomáš Katrinec na štamperlík a vodu...
Ďakujeme mu okrem občerstvenia tiež za odvoz autom až domov na Zabudišovú. Uvidíme, aký bude vývoj počasia, chceli by sme značenie dokončiť ešte na jeseň až do cieľovej stanice Trenčianske Bohuslavice.
Na budúci rok tak môžeme usporiadať turistický pochod s nádhernými výhľadmi okolo Bošáckej doliny, na čo sa už teraz veľa priaznivcov turistiky teší.
P.S. Už aj s fotkami,na ktoré som zabudol...

Contact

správa stránky Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07
+421 32 77 82 233 webmaster@trencianskebohuslavice.sk