Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity na vodnom toku Váh

03/05/2017 10:36

Contact

správa stránky Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07
+421 32 77 82 233 webmaster@trencianskebohuslavice.sk