VZN č. 1-2017 - o dani za ubytovanie - dodatok č. 1 - návrh

13/02/2017 20:31

Contact

správa stránky Obec
Trenčianske Bohuslavice 135
913 07
+421 32 77 82 233 webmaster@trencianskebohuslavice.sk